Data dodania:  2013-10-23
Scenariusze lekcji
Lekcja w zakresie język polskiego, historii lub plastyki. Dla uczniów gimnazjów.
Lekcja w zakresie zajęć z artystycznych i technicznych dla uczniów gimnazjów lub liceów.
Lekcja w zakresie języka polskiego, historii i wiedzy o kulturze dla uczniów klas licealnych.
Lekcja w zakresie języka polskiego, historii, plastyki dla uczniów szkoły podstawowej klas od IV do VI.
Lekcja interdyscyplinarna w zakresie przyrody, historii i elementów matematyki skierowana do uczniów kl. IV-VI szkoły podstawowej.
Lekcja z zakresu fizyki dla uczniów gimnazjum lub zasadniczych szkół zawodowych.
Lekcja z zakresu przyrody oraz chemii dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.