Zapraszamy serdecznie do odbycia wyjątkowego spaceru ulicą Kubiny, na terenie kolonii robotniczej Ficinus w Rudzie Śląskiej. Spacer ten jest integralną częścią scenariusza lekcji realizującej założenia programowe z zakresu następujących przedmiotów: język polski, historia, plastyka dla uczniów szkoły podstawowej klas od IV do VI. W ramach lekcji między innymi poruszane są zagadnienia związane z wielokulturowością i historią Górnego Śląska oraz pojęciem etnolektu śląskiego i wyrażeniami w etnolekcie śląskim. 

Materiał dydaktyczny przygotowany przez panią Anny Morajko składa się ze scenariusza lekcji, kart ucznia (zawierających zadania, które pozwalają włączać uczniów w przebieg lekcji) oraz podręcznika dla nauczyciela, który pomorze w sprawnym przygotowaniu się do realizacji lekcji. Autorka scenariusza proponuje wybrane materiały dostępne w Internecie, jako źródło wspierające Państwa przygotowanie do realizacji zajęć.

Zapraszamy do realizacji zajęć według opracowanego scenariusz i z wykorzystaniem przygotowanych materiałów. Zainteresowanych prosimy o skontaktowanie się z obiektem i ustalenie szczegółów wizyty.

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Pliki do pobrania
Scenariusz lekcji
Materiały dla nauczyciela