Śladami Zillmannów - wybitnych architektów
Kuzyni Emil i Georg Zillmannowie to architekci niemieccy, którzy większość swoich projektów zrealizowali na Górnym Śląsku.
Szlak Zabytków Techniki
 • Gliwice
  • 2
   Oddział Odlewnictwa Artystycznego - Nowe Gliwice
 • Katowice
  • 3
   Osiedle Giszowiec
  • 4
   Osiedle Nikiszowiec
 • Zabrze
  • 1
   Dawny Powiatowy Zakład dla Inwalidów w Zabrzu Rokitnicy
Dziedzictwo kulturowe 
Trasa
Trasa
Szlak znakowany
Trasa narciarska
Do startu
Do mety
PDF
KML
GPX

Kuzyni Emil i Georg Zillmannowie to architekci niemieccy, którzy większość swoich projektów zrealizowali na Górnym Śląsku. Proponowana trasa wycieczki, licząca 68 km, ukazuje aż siedem z nich. Jednym z pierwszych projektów był Powiatowy Dom Inwalidów w Rokitnicy, mieszczący się obecnie przy ulicy Jordana. Budynek ten, wraz z kilkoma innymi, od 1948 roku jest częścią Śląskiej Akademii Medycznej.
Kolejne projekty to zabudowy dwóch kopalń, w tym m.in. kopalni „Sośnica” oraz KWK „Gliwice”, na terenie której ma swoje miejsce Oddział Odlewnictwa Artystycznego Muzeum w Gliwicach. Nie da się ukryć, iż zwieńczenie działalności architektów czyli dwa osiedla Giszowiec oraz Nikiszowiec, należące do Szlaku Zabytków Techniki, są perełkami ich pracy. Wszystkie projekty kuzynów miały swój początek w Charlottenburgu.

Data dodania: 24.10.2013
Obiekty na szlaku
Zabrze
Obiekty tworzące kompleks Powiatowego Zakładu dla Inwalidów w Zabrzu Rokitnicy wzniesione zostały w latach 1902-1904, według projektu berlińskich architektów, braci Emila i Georga Zillmannów. Stali się oni znani na Górnym Śląsku z projektów kilku realizacji - m.in. z robotniczego osiedla Giszowiec. Obecnie budynki Zakładu stanowią własność Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Znajduje się tu Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym.
Gliwice
Oddział Odlewnictwa Artystycznego Muzeum w Gliwicach należy do najnowocześniejszych prezentacji muzealnych w Polsce. Mieści się w dawnej maszynowni Kopalni Węgla Kamiennego „Gliwice”. Zwiedzający mogą zapoznać się z historią Królewskiej Odlewni Żelaza w Gliwicach, a także bogatą kolekcją odlewów artystycznych. Projektantem i wykonawcą multimedialnej wystawy zatytułowanej „Słusznie słyną dziś Gliwice” jest Mirosław Nizio, projektant Muzeum Powstania Warszawskiego.
Katowice
Osiedle Giszowiec w Katowicach to unikatowa na skalę europejską kolonia robotnicza, zbudowana w latach 1906-1910 dla pracowników zakładów przemysłowych – głownie kopalni „Giesche” (później „Wieczorek”), należących do spółki „Georg von Giesche’s Erben” (pol. Spadkobiercy Jerzego Giesche). Kolonię zaprojektowali Emil i Georg Zillmannowie, wdrażając w życie ideały „miasta – ogrodu”. Do dziś zachowały się domy mieszkalne i obiekty użyteczności publicznej.
Katowice
Osiedle Nikiszowiec w Katowicach, wraz z nieodległym Giszowcem, zaliczają się do najciekawszych realizacji kolonii robotniczych w Europie z przełomu XIX i XX wieku. Obydwa osiedla zaprojektowali na zlecenie spółki „Spadkobiercy Jerzego Giesche” wybitni berlińscy architekci – Emil i Georg Zillmannowie. Budowę Nikiszowca rozpoczęto w roku 1908. Wzniesiono dziewięć ceglanych kwartałów bloków, obiekty użyteczności publicznej, a także kościół.
Pogoda
Katowice