Wyszukiwarka
Liczba elementów: 17
Kalendarium realizacji projektu – najważniejsze wydarzenia
więcej >>
Dodaj do planera
.
więcej >>
Dodaj do planera
.
więcej >>
Dodaj do planera
Quest to specjalnie przygotowany scenariusz zwiedzania.
więcej >>
Dodaj do planera
.
więcej >>
Dodaj do planera
Dział "Od baranka do ubranka" książeczki edukacyjnej Młodzi odkrywcy na Szlaku poświęcony jest bogatym tradycjom włókienniczym Bielska-Białej.
więcej >>
Dodaj do planera
Dział "Historie o chlebie" książeczki edukacyjnej Młodzi odkrywcy na Szlaku poświęcone są pewnemu aspektowi dziedzictwa niematerialnego naszego regionu.
więcej >>
Dodaj do planera
Dział "Drukarze i ich warsztat pracy" książeczki edukacyjnej Młodzi odkrywcy na Szlaku opowiada o tradycjach czarnej sztuki.
więcej >>
Dodaj do planera
Dział "Woda i ogień" książeczki edukacyjnej Młodzi odkrywcy na Szlaku unaocznia wielką wagę tych dwóch żywiołów w przemyśle i codziennym życiu.
więcej >>
Dodaj do planera
Dział "Prąd i fale radiowe" książeczki edukacyjnej Młodzi odkrywcy na Szlaku zaznajamia czytelników z fundamentalnymi zjawiskami fizyki.
więcej >>
Dodaj do planera
Dział "Srebrne podziemia" książeczki edukacyjnej Młodzi odkrywcy na Szlaku opowiada o bogatych tradycjach górnictwa kruszcowego w Tarnowskich Górach.
więcej >>
Dodaj do planera
Dział "Kuj żelazo póki gorące" książeczki edukacyjnej Młodzi odkrywcy na Szlaku zaznajamia najmłodszych z tradycjami metalurgii.
więcej >>
Dodaj do planera