Propozycje wycieczek po SZT

Zabrzańskie perełki industrialne (wersja "B")

http://zabytkitechniki.pl/Grupa-przewodnikow/28188/Pokaz/28195/zabrzanskie-perelki-industrialne-wersja
w okolicy
Atrakcje
Trasy
Galerie

Trasa proponowanej wycieczki pełna jest niesamowitych wrażeń na każdym jej etapie. Rozpoczyna się w Muzeum Miejskim w Zabrzu, w którym istnieją 3 działy merytoryczne: Historii (m.in. kolekcja „Max Steckel - Kopalnie”), Kultury (m.in. kolekcja „Górnośląskie atelier fotograficzne - dzieci”) i Plastyki (m.in. kolekcja „Śląskie malarstwo naiwne”). Kolejny etap wycieczki to Skansen Górniczy „Królowa Luiza” (SZT), znajdujący się w założonej 220 lat temu kopalni. Skansen składa się z części nadziemnej, z wieżą szybu „Carnall” oraz jedyną w Europie czynną parową maszyną wyciągową z 1915 roku oraz części podziemnej z labiryntem chodników i wyrobisk liczących 1560 metrów.
Następnie, jadąc do Muzeum Górnictwa Węglowego (SZT), miniemy po drodze wzniesioną w 1909 roku wieżę ciśnień zaprojektowaną przez Augusta Kinda oraz radcę budowlanego Friedricha Loose. Muzeum Górnictwa Węglowego (SZT), będące zwieńczeniem owej wycieczki, mieści się w 136-letnim zabytkowym budynku dawnego starostwa powiatowego. W Muzeum znajduje się m.in. XVIII-wieczny kunszt wodny, czyli dawna pompa odwadniająca, będący jedynym tak dobrze zachowanym okazem w całej Europie.


Obiekty na trasie