Kongres Kultury Województwa Śląskiego

Autor:
rafal
Data publikacji:
17 Październik 2013
Odsłuchaj tekst
Kongres Kultury Województwa Śląskiego rozpocznie się 23 września i będzie trwał trzy dni podczas których, zaprezentowana zostanie panorama kulturalnawojewództwa śląskiego, obrazująca różnorodność kulturyregionalnej.Kongres Kultury Województwa Śląskiego 23-25 września 2010, jestodpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska animatorów, twórców imenedżerów, kontynuuje na szczeblu regionalnym debatę zapoczątkowanąprzez Kongres Kultury Polskiej (Kraków 2009) oraz bazuje nadoświadczeniach Kongresu Kultury Górnego Śląska (1998), które zostaływykorzystane m.in. podczas prac nad „Strategią rozwoju kultury wwojewództwie śląskim na lata 2006-2020”.Podczas trzydniowego Kongresu zaprezentowana zostanie panorama kulturalnawojewództwa śląskiego, obrazująca polifoniczność kulturyregionalnej: elitarnej, rozrywkowej, lokalnej, niszowej.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Kongresie KulturyWojewództwa Śląskiego do zgłoszenia się poprzez stronę internetową iznajdujący się tam formularz:

Formularz do pobrania:www.kongreskultury2010.pl

Program Kongresu Kultury Województwa Śląskiego 2010

23 września 2010 - Galeria Szyb Wilson

9.00 - 10.00 rejestracja

10.00 - Otwarcie kongresu

11.00 - przerwa

Obrady plenarne: 11.30 – 15.00

11.30 - 11.50 Kultura w województwie śląskim - prof. Ewa Kosowska

11.50 - 12.30 Tożsamość mieszkańców województwa śląskiego: prof.Marek Szczepański (socjologiczne aspekty tożsamości), prof. JolantaTambor (kulturowe wyznaczniki tożsamości)

12.50 - 13.00 Kultura a rozwój społeczny w regionie – prof. WojciechŚwiątkiewicz

13.00 - przerwa

13.30 - 15.00 dyskusja

23 września 2010 - Akademia Muzyczna w Katowicach

15.30 - lunch

16.30 - wernisaż wystaw towarzyszących

17.00 - 18.30 panele

1. Kultura a tożsamość regionalna – prof. Marek Szczepański, prof.Jolanta Tambor

2. Twórca – jego miejsce i rola we współczesnym społeczeństwie –Tadeusz Kijonka

3. Media-kultura-region – A.Sekudewicz, prof. Krystyna Doktorowicz

4. Młoda kultura i nowe formy komunikacji – prof. Marian Oslislo

5. Promocja kultury – Mariusz Wróbel

6. Ochrona dziedzictwa, jakość przestrzeni publicznej, turystykakulturowa – dr Jacek Owczarek

19.00 Koncert dedykowany Kongresowi: Recital fortepianowy – WojciechŚwitała.

24 września 2010 - Galeria Szyb Wilson

Obrady plenarne 10.00 - 15.00

10.00 -10.20 Sektor i przemysły kultury w rozwoju regionu na przykładzieaglomeracji górnośląskiej – prof. Andrzej Klasik

10.20 - 11.10 Kultura a innowacyjność – prof. Marian Oslislo (nowemedia), Ewa Gołębiowska (design), Tomasz Konior (architektura)

11.10 - 11.30 Analiza potrzeb kulturalnych mieszkańców województwaśląskiego. Prezentacja raportu (komunikat) – Tomasz Szabelski

11.30 - 11.50 Edukacja kulturalna – potrzeby, uwarunkowania, perspektywy- prof. Katarzyna Olbrycht

11.50 - przerwa na kawę

12.20 - 13.10 Nowe modele instytucji upowszechniania kultury – prof. JanMalicki (biblioteki), Leszek Jodliński (muzea), Mariusz Wróbel (domykultury)

13.10 - 13.30 Projekt: Katowice – miasto ogrodów ESK 2016 (komunikat)– prof. Tadeusz Sławek

13.30 - 15.00 dyskusja24 września 2010 - Akademia Muzyczna w Katowicach

15.30 - lunch

17.00 - 18.30 panele

1. Szkolnictwo i instytucje artystyczne – Dariusz Miłkowski

2. Edukacja dla kultury – kompetencje kulturowe mieszkańców – AdamPastuch

3. Organizowanie i finansowanie działalności kulturalnej (instytucjakultury, ngo, firma, środki publiczne, środki prywatne) – dr Łucja Ginko

4. Kultura a innowacyjność - od projektu do wdrożenia – EwaGołębiowska

5. Upowszechnianie i animacja kultury – muzea, domy kultury, biblioteki– kierunek zmian -Maciej Kluss

6. Kultura i gospodarka – prof. Andrzej Klasik.

19.00 Impreza dedykowana Kongresowi - Inauguracja sezonu artystycznegoFilharmonii Śląskiej.25 września 2010 - Sala Sejmu Śląskiego

10.00 - 12.00 - podsumowanie i zamknięcie kongresu

- streszczenie przebiegu paneli

- Wystąpienie prof. Jana Malickiego Przewodniczącego Rady Programowej

- Wystąpienie Zbyszka Zaborowskiego Wicemarszałka WojewództwaŚląskiego

12.00 - Wernisaż wystawy towarzyszącej “Tu. Człowiek i przestrzeń”25 września 2010 - Rondo Sztuki

16.00 - Giełda biznesu kulturyPrezentacja kantaty scenicznej „Carmina Burana” w wykonaniu artystówOpery Śląskiej w Bytomiu, hala widowiskowa SPODEK w Katowicach, godz.19.00
Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  2
Pogoda
Katowice