Nowe obiekty na Szlaku Zabytków Techniki

Data publikacji:
10 Styczeń 2023
Odsłuchaj tekst

Miło nam poinformować, że decyzją Zarządu Województwa Śląskiego, (Uchwała nr 2332/383/VI/2022 r. z dnia 21 grudnia 2022 r. ) po zakończeniu procedury aplikacyjnej zawartej w Regulaminie Szlaku Zabytków Techniki  podjęto decyzję o wpisaniu na Szlak Zabytków Techniki aż dwóch nowych obiektów jest to: 

Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

*  Stacja Biblioteka w Rudzie Śląskiej - Chebziu (ponownie wracająca na Szlak)

Celem funkcjonowania Szlaku Zabytków Techniki jest udostępnianie, promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kultury przemysłowej, wzrost rozpoznawalności Województwa Śląskiego, jako jednej z czołowych destynacji turystycznych światowego dziedzictwa przemysłowego w zakresie turystyki kultury industrialnej. 

O ubieganie się o wpis na Szlak Zabytków Techniki, zgodnie z Regulaminem, mogły ubiegać się obiekty dziedzictwa kultury przemysłowej, spełniające kryteria w następującym zakresie:

  1. a)  stan techniczny ich zachowania pozwala na w pełni bezpieczną recepcję odwiedzających,
  2. b) obiekt i jego oferta są dostępne dla odwiedzających w określonych i podanych do wiadomości publicznej terminach
  3. c) obiekt posiada uregulowaną sytuacją prawno-właścicielską oraz finansową,
  4. d) obiekt posiada walory reprezentujące dziedzictwo kultury przemysłowej, w tym ekspozycję merytoryczną, która umożliwia rozpoznanie pierwotnych funkcji obiektu, prezentuje jego historię (przeszłość danego miejsca), bądź też ukazuje eksponaty będące ruchomymi dobrami kultury przemysłowej,
  5. e) obiekt dostosowany jest do obsługi ruchu turystycznego,
  6. f) obiekt prowadzi działalność promocyjną i informacyjną.

Aplikować do SZT mogą wyłącznie obiekty (miejsca) autentyczne, będące elementem dziedzictwa kultury przemysłowej województwa śląskiego, związane z daną miejscowością, zlokalizowaną na jego terenie, rozumiane jako nieruchome dobra kultury przemysłowej, związane z różnego rodzaju działalnością produkcyjną podejmowaną przez ludzi. Mogą to być obiekty związane z przemysłem węglowym, paliwowym, energetycznym, metalurgicznym, elektromaszynowym, chemicznym, mineralnym, drzewno-papierniczym, lekkim, spożywczym, poligraficznym, z transportem kolejowym (linie kolejowe wraz z zespołami dworcowymi i infrastrukturą kolejową), transportem drogowym (linie tramwajowe wraz z zespołami zajezdni), transportem rzecznym (kanały wodne, śluzy, zapory), a także kolonie robotnicze i osiedla patronackie. Autentyczność obiektu (miejsca) potwierdzać będzie na przykład wpis do rejestru zabytków, niezmienny od momentu powstania obiektu (miejsca) charakter przestrzeni lub zmieniony w stopniu pozwalającym na jednoznaczną identyfikację jego pierwotnych funkcji, a także istniejące w obiekcie (miejscu) wyposażenie (ruchome dobra kultury – urządzenia i maszyny), niezmieniona od powstania obiektu (miejsca) lokalizacja. Akceptowalny zakres zmian wprowadzonych w obiekcie (miejscu), np. jego utowarowienia, komercyjnego przekształcenia, ew. przebudów, jakie w nim zaszły na przestrzeni lat, nie może zaburzać jego formy, ekspresji i przede wszystkim atmosfery miejsca, a także powodować bezpowrotnej utraty jego genius loci. 

Zgodnie z Regulaminem funkcjonowania Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego obiekty chcące wejść na Szlak mogły aplikować do końca czerwca 2022 r. Kolejne nabory obiektów będą odbywały się co 3 lata, do dnia 30 czerwca 2022 r..

Od 01 stycznia 2023 r. w skład Szlaku wchodzą 42 obiekty.

 

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  72
Pogoda
Katowice