III EDYCJA FORUM REGIONALNEGO - między Małopolską, a Górnym Śląskiem

Data publikacji:
13 Listopad 2019
Odsłuchaj tekst

Zachęcamy do udziału w III Forum Regionalnym w dniach 14-15 listopada 2019 r. Hasłem przewodnim III Forum Regionalnego będzie przemysł. Pokazany będzie z perspektywy rożnych płaszczyzn np. gospodarczej i kulturowej i prześledzić będzie można jego wpływ na rozwój niektórych miejscowości znajdujących się w granicach województw śląskiego i małopolskiego. Ważnymi elementami związanymi z tym tematem są także: migracja ludności, tworzenie nowych miejsc pracy, asymilacja, upadek zakładów pracy, dziedzictwo kulturowe, czy szlak zabytków techniki. Przemysł – jest zatem bardzo pojemnym pojęciem, dającym możliwość szerokiej narracji.

Celem Forum Regionalnego jest popularyzacja wiedzy dotyczącej historii i kultury Małopolski i Górnego Śląska oraz jej interpretacji przez mieszkańców z jej lokalnością, tożsamością kulturową i regionalnością.

W tym roku Forum będzie poświęcone zagadnieniom politycznym i kulturowym po zakończeniu I wojny światowej, z uwzględnieniem obszarów pogranicza Małopolski i Śląska. Podczas Forum chcielibyśmy zwrócić uwagę nie tylko na wielkich przywódców i masowe organizacje, ale także na regionalnych działaczy i lokalne stowarzyszenia kształtujące patriotyczne postawy w okresie zaborów. Pragniemy przypomnieć ludzi dbających o naszą kulturę i oświatę w czasach niewoli oraz tworzących struktury odrodzonego po I wojnie światowej państwa polskiego. Forum może stać się przyczynkiem do budzenia zainteresowania historią w wymiarze lokalnym, a przede wszystkim przybliżyć wydarzenia i postacie dotąd marginalizowane lub wręcz nieznane.

Forum zostało objęte honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego oraz Burmistrza Miasta Chrzanowa Roberta Maciaszka.

 

Więcen informacji na stronie: www.mbp.chrzanow.pl/forumregionalne

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  1
Pogoda
Katowice