Aktualności

Data dodania: 14 kwietnia 2016
Tarnogórskie podziemia pod lupą ekspertów

Światowej klasy eksperci ds. dziedzictwa przemysłowego przyjechali do województwa śląskiego, by promować wpis tarnogórskich podziemi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kilkudniową wizytę organizuje Narodowy Instytut Dziedzictwa, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wczoraj spotkali się z członkiem Zarządu Województwa Henrykiem Mercikiem.

 

Spotkanie ekspertów UNESCO w Katowicach, źródło: BP UMWŚl

 

„Zarząd Województwa Śląskiego docenia wagę starań Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej o wpis podziemnych struktur. Realizując grudniową rezolucję sejmiku o poparciu dla tych działań, wyznaczył przedstawiciela do udziału w pracach zespołu roboczego – będzie to Gabriela Gros, zastępca dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego. Jak dotąd nie mieliśmy w województwie śląskim żadnego obiektu UNESCO. To dla nas ogromna szansa, aby być dostrzeżonym na całym świecie” – dodaje Mercik.

Kilka miesięcy wcześniej, w grudniu 2015 Sejmik Województwa przyjął rezolucję w sprawie poparcia starań o wpisanie tarnogórskiej kopalni na listę UNESCO. „Doceniając wkład Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej na rzecz wpisania struktury kopalni rud ołowiu, srebra, cynku w Tarnowskich Górach wraz z unikatowym systemem gospodarki wodami podziemnymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, Sejmik Województwa Śląskiego udziela poparcia dla starań o uzyskanie tego znaczącego wyróżnienia”, czytamy w dokumencie.

Od kilku lat trwają starania o wpisanie na Listę UNESCO kopalni rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach. Obszerny wniosek wraz z załącznikami i planem zarządzania opracowało Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej przy wsparciu merytorycznym i ogromnemu zaangażowaniu Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Opracowany na zlecenie NID-u plan zarządzania został sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, natomiast koszty opracowania wniosku wzięło na siebie stowarzyszenie. Niedawno został on pozytywnie oceniony pod względem formalnym przez Centrum Światowego Dziedzictwa w Paryżu. Teraz rozpoczęła się wielomiesięczna analiza merytoryczna tarnogórskiej kandydatury a werdyktu należy spodziewać się w połowie 2017 roku.

Uczestnicząca w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim Katarzyna Piotrowska z Narodowego Instytutu Dziedzictwa podkreśliła, że atutem tarnogórskiego zabytku techniki jest unikalny system wykorzystujący wodę z podziemi dla potrzeb mieszkańców. Szanse na wysoka ocenę może mieć także zaangażowanie społeczności lokalnej oraz współpraca samorządu Tarnowskich Gór oraz Województwa Śląskiego w dziedzinie ochrony i promocji kopalni.

W planach pobytu zagranicznych gości jest zwiedzanie tarnogórskich podziemi. Zobaczą oni także obiekty Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz Muzeum Śląskie w Katowicach.

 

Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach, źródło: zabytkitechniki.pl

 

Warunkiem wpisania zabytku na Listę Światowego Dziedzictwa jest spełnienie kryteriów stanowiących o jego wyjątkowości w skali światowej. Miejsca zaliczone w poczet Światowego Dziedzictwa muszą odpowiadać wymogom autentyczności i integralności, określonym w „Wytycznych operacyjnych” (Operational Guidelines) do Konwencji UNESCO. Na Liście Światowego Dziedzictwa znajduje się w tym momencie 1031 obiektów i tylko 14 z nich jest w Polsce. Są to między innymi kopalnie soli w Wieliczce i Bochni, Zamek Krzyżacki w Malborku, historyczne centrum Warszawy czy Hala Stulecia we Wrocławiu.

Miejsca wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa stanowią wspólne dobro ludzkości. Przedstawiają różnorodność kulturową i bogactwo natury wszystkich regionów świata. Wpisanie na listę obliguje państwa członkowskie do ochrony tych miejsc i ma pozwolić na zachowanie ich w możliwie niezmienionej postaci dla przyszłych pokoleń. Obiekty figurujące w rejestrze są też częściej odwiedzane przez turystów.

 

Źródło (tekst):  BP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego