Szczegóły atrakcji turystycznej
Kategoria: Informacja turystyczna

Centrum Informacji Turystycznej - Radiostacja Gliwice


Centrum Informacji Turystycznej (CIT) mieści się w Radiostacji Gliwice (budynek nadajnika), który jest oddziałem Muzeum w Gliwicach. Dla turystów i mieszkańców miasta do­stęp­ne są in­for­ma­cje o atrakcjach turystycznych, szla­kach tu­ry­stycz­nych w postaci bezpłatnych ulotek, broszur i informatorów. Na szczególną uwagę zasługuje Szlak Zabytków Techniki, w skład którego poza samą Radiostacja Gliwice wchodzą jeszcze dwa obiekty zlokalizowane w Gliwicach: Oddział Odlewnictwa Artystycznego i Muzeum Techniki Sanitarnej. W punkcie można również uzyskać prak­tycz­ne in­for­ma­cje o o­biek­tach noc­le­gowych, ga­stro­nomicz­nych, czy połączeniach ko­mu­ni­ka­cyjnych.

CIT prowadzi także sprzedaż przewodników, map, widokówek oraz gadżetów dot. Gliwic i regionu. Dla turystów dostępne jest stanowisko kom­pu­te­rowe z bez­płat­nym do­stę­pem do in­ter­netu. Z in­for­ma­cji, ja­ki­mi służy Cen­trum można ko­rzy­stać na miej­scu lub te­lefo­nicz­nie, a także za po­śred­nic­twem pocz­ty in­ter­neto­wej.

Ilość gwiazdek: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja
ulica Tarnogórska 129
44-100 Gliwice
Gliwice
Śląsk
w mieście
Kontakt
: 32 300 04 04
: muzeumgliwice@slaskie.travel
Dostępność
: cały rok
  • poniedziałek: NIECZYNNE
  • wtorek - piatek: 10.00 - 16.00
  • sobota - niedziela: 11.00 - 16.00 (od maja do września do godz. 17.00)

UWAGA KOMUNIKAT!!!

W związku z sytuacją epidemiologiczną punkt informacji turystycznej został zakmnięty do odwołania.

Usługi i udogodnienia
: bezpłatne mapy i wydawnictwa, dostęp do internetu, obsługa w językach obcych, sprzedaż pamiątek, sprzedaż wydawnictw

Nie jesteś zalogowany. Aby skorzystać z planera podróży musisz się zalogować.

Przejdź do strony logowania.

Atrakcje
Trasy
Galerie
Obiekty SZT w pobliżu
Gliwice
Drewniana wieża antenowa Radiostacji jest cudem przedwojennej myśli inżynierskiej oraz świadectwem odwagi jej budowniczy... więcej>>
Gliwice
Muzeum Techniki Sanitarnej jest najmłodszą instytucją muzealną na mapie Gliwic – zostało założone w 2005 roku. Mieści si... więcej>>
Zabrze
Zespół Szybu „Maciej” znajduje się w Zabrzu Maciejowie. Węgiel wydobywano w tym rejonie już w pierwszej połowie XIX w. H... więcej>>
Gliwice
Oddział Odlewnictwa Artystycznego Muzeum w Gliwicach należy do najnowocześniejszych prezentacji muzealnych w Polsce. Mie... więcej>>
Zabrze
Jedna z czołowych atrakcji województwa śląskiego, Kopalnia „Guido” w Zabrzu, powstała w latach 50. XIX wieku. Imię otrzy... więcej>>
Zabrze
W 1983 roku dyrekcja KWK „Zabrze – Bielszowice” podjęła decyzję budowy nowej sztolni szkoleniowo-propagandowej, którą po... więcej>>
Śląskie Smaki
Zabrze
Szyb Maciej to zespół obiektów dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Concordia" położony w dzielnicy Zabrza – Maciejowie. Ara... więcej>>