Tag

Tag: Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO

 • Data dodania: 16 września 2015

  Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej zamierza stworzyć specjalną grupę koordynującą, która będzie współpracowała w zakresie ochrony i zarządzania obiektami, ujętymi we wniosku o wpis tarnogórskich podziemi i naziemnych zabytków górniczych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. W skład grupy weszliby właściciele i zarządcy obiektów, które znalazły się w opracowanym już przez SMZT wniosku.

  więcej >>
 • Data dodania: 20 listopada 2015

  Pod ogromnym wrażeniem byli wczoraj tarnogórscy radni, którym po raz pierwszy zaprezentowano najważniejsze elementy wniosku o wpis tarnogórskich podziemi i naziemnych zabytków górniczych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Walory wniosku zaprezentował Zbigniew Pawlak, szef zespołu ds. UNESCO z ramienia Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.

  więcej >>
 • Data dodania: 2 lutego 2016

  Wielkie nadzieje i wielkie oczekiwania na pierwszy w województwie śląskim wpis na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Polski Rząd złożył właśnie w Paryżu, opracowaną przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, obszerną aplikację dotyczącą wpisu tarnogórskich podziemi i naziemnych obiektów pogórniczych na tę prestiżową listę.

  więcej >>
 • Data dodania: 14 kwietnia 2016

  Światowej klasy eksperci ds. dziedzictwa przemysłowego przyjechali do województwa śląskiego, by promować wpis tarnogórskich podziemi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

  więcej >>
 • Data dodania: 6 lipca 2016

  Ponad 400 tys. osób może w ciągu roku obsłużyć Zabytkowa Kopalnia Srebra i Sztolnia Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach. O takim wyniku dwa sztandarowe obiekty industrialne miasta gwarków mogą na razie tylko pomarzyć, ale w kontekście wpisu na Listę światowego dziedzictwa UNESCO taki wynik jest jak najbardziej realny.

  więcej >>
 • Data dodania: 15 lipca 2016

  Trwa 40. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa w Stambule, w czasie której eksperci z 21 krajów wybiorą nowe obiekty na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. W czasie sesji, którą można oglądać na żywo w internecie, otwarto wystawę prezentującą polskie dziedzictwo górnicze, w tym Tarnowskie Góry i tutejsze zabytki industrialne, które w przyszłym roku mają szansę dołączyć do prestiżowej rodziny obiektów o randze światowej.

  więcej >>
 • Data dodania: 22 grudnia 2015

  Sejmik Województwa Śląskiego przyjął rezolucję o udzieleniu poparcia dla starań o wpisanie struktury kopalni rud ołowiu, srebra, cynku w Tarnowskich Górach wraz z unikatowym systemem gospodarki wodami podziemnymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

  więcej >>
 • Data dodania: 7 września 2016

  Zakończył się jeden z najważniejszych etapów związanych z wpisem tarnogórskich podziemi i naziemnych obiektów pogórniczych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Między 29 sierpnia a 4 września nominowane na tę prestiżową listę obiekty z Tarnowskich Gór, Bytomia i Zbrosławic zobaczyli eksperci z organizacji ICOMOS.

  więcej >>
 • Data dodania: 6 lipca 2017

  Za wpisem tarnogórskich zabytków techniki na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO stoi tytaniczna praca pasjonatów i społeczników ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Trudno zapoznać się z ogromem dokumentów, zdjęć, analiz, jakie wchodzą w skład aplikacji. Przygotowaliśmy więc jego streszczenie.

  więcej >>