Aktualności
Data dodania: 14 listopada 2017

Sztuczne ingerencje


Weź udział w projekcie twórczym i stwórz z nami instalację astystyczną w industrialnej scenerii.

Idea projektu

W ramach projektu jego uczestnicy, którzy wezmą udział w warsztatach, stworzą wspólnie z artystami – prof. Krzysztofem Kulą i Szymonem Kulą – wielkoformatowe instalacje artystyczne zaprojektowane przez tychże artystów. Ścisła współpraca pomiędzy renomowanymi twórcami a uczestnikami projektu stanowi o wyjątkowości przedsięwzięcia, które w całości dotyczyło będzie miejsca i funkcji sztuki oraz działań artystycznych w przestrzeni publicznej. Zwłaszcza zaś w przestrzeniach, których funkcjonalność uległa całkowitej zmianie (jak w przypadku obiektów poprzemysłowych, biorących udział w projekcie) i pejzażu miejskim, a także artystycznego dyskursu na temat tejże przestrzeni. W tym zakresie organizatorzy i zaangażowani artyści odwoływać się będą zarówno do tradycji, jak i nowych nurtów w sztuce.

Sam tytuł projektu jest swego rodzaju grą słowną. Człon „Sztuczne” rozumieć będziemy na co najmniej trzy sposoby: jako „fałszywy” (poetycki) derywat od słowa „sztuka”, jako nawiązanie do materiałów, z których powstawać będą prace wykonane w ramach projektu (tworzywa sztuczne), wreszcie jako rodzaj intencjonalnie niecodziennego, zwracającego uwagę, „wejścia” w przestrzeń publiczną z działaniami artystycznymi. W tym kontekście stawiać będziemy pytania o cel i zakres wychodzenia sztuki poza konwencjonalnie przyjęte dla niej ramy (przestrzeń muzeum, galerii, teatru, ośrodka kultury etc.) oraz o możliwe formy recepcji społecznej działań artystycznych w przestrzeni „wspólnej”, ogólnodostępnej.

Punktem wyjściowym pracy artystów z uczestnikami będzie refleksja nad rolą przemysłu węglowego, który w znacznym stopniu, zarówno w sensie industrialnym jak i kulturowym, wpłynął na kształtowanie się regionu. Patrząc przez pryzmat rozbudowanej infrastruktury, która wpisana jest na stałe w krajobraz i tożsamość Śląska, sięgamy do początków zjawiska wydobycia węgla. Zwany nieraz czarnym złotem, węgiel zalegający na polach wygrzebywany był na początku przez chłopów, którzy w tym procesie uciekali się do najprostszych metod i narzędzi takich jak łopaty, motyki czy grace. Współcześnie z węgla kamiennego można uzyskać każdy produkt nowoczesnej chemii organicznej - plastiki, detergenty, barwniki, środki zapachowe, leki. Można z niego robić czystsze paliwa. Najpowszechniejsze zastosowanie go w procesie spalania odchodzi jednak w sferę rytuałów należących do przeszłości…

Jak będziemy pracować?

W ramach projektu przeprowadzone będą spotkania warsztatowe i warsztaty twórcze (6 spotkań dla różnych grup) oraz powstanie:

  • 6 instalacji artystycznych
  • 6 ekspozycji instalacji wraz z informacją o projekcie i opisem jego idei (lokalizacje: Chorzów – Sztygarka, Chorzów – okolice ChCK, Siemianowice – Park Tradycji, Siemianowice – Rynek Miejski)

Terminy warsztatów:

18 listopada - Kompleks Sztygarka, zajęcia twórcze – warsztaty: g. 9.00 – grupa 1, g. 11.00 – grupa 2, g. 13.00 – grupa 3
19 listopada - Park Tradycji, zajęcia twórcze – warsztaty: g. 9.00 – grupa 4, g. 11.00 – grupa 5, g. 13.00 – grupa 6, 8 grudnia, g. 18.00, Park Tradycji

Podsumowanie projektu, spotkanie artystów z uczestnikami wszystkich grup warsztatowych.

Dla uczestników udział w zajęciach i warsztatach odbywających się w ramach projektu jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

FINAŁ PROJEKTU - 20 listopada
W poniedziałek, 20 listopada 6 instalacji powstałych w ramach projektu „Sztuczne ingerencje” zostanie wplecione w tkankę miejską Siemianowic Śląskich i Chorzowa. Instalacje (po jednym z tryptyków obu artystów) zaistnieją w przestrzeni dwóch obiektów ze Szlaku Zabytków Techniki – siemianowickim Parku Tradycji i chorzowskiej „Sztygarce” oraz w okolicach centrów miast - rynku w Siemianowicach Śląskich oraz przed wejściem do Chorzowskiego Centrum Kultury. Podsumowaniem projektu będzie spotkanie w Parku Tradycji 8 grudnia 20117 o godz. 18.00, prowadzone przez prof. Dariusza Gajewskiego. Wstęp wolny – serdecznie zapraszamy.

Instalacje w określonych lokalizacjach będzie można oglądać do końca roku, następnie zostaną one przeniesione na teren obiektów Szlaku Zabytków Techniki – gdzie staną się stałą ekspozycją.

Projekt pt. „Sztuczne ingerencje”, skierowany w głównej mierze do dzieci i młodzieży, ale również osób dorosłych - jest zadaniem z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego regionu oraz edukacji artystycznej. Przedsięwzięcie ma na celu wzmacnianie współpracy sieciowej pomiędzy obiektami na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego (są to Kompleks Sztygarka i SCK – Park Tradycji) i odbywa się z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Siemianowic Śląskich, przy współpracy Siemianowickiego Centrum Kultury, Stowarzyszenia SZTYG.art oraz Chorzowskiego Centrum Kultury i jest dofinansowany ze środków samorządu województwa śląskiego.