Aktualności
Data dodania: 24 października 2017

Industrial Treasure Hunt oraz koncerty zespołów Eyelids i The Branchers


Gra przeznaczona jest dla uczniów szkól podstawowych (klasy 6-7), gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Gra odbędzie się na terenie kompleksu Szyb Maciej, ul. Srebrna 6 w Zabrzu w godzinach od 13:30 do 15:30. Po zakończeniu gry zapraszamy uczestników wraz z opiekunami do zwiedzania Szybu Maciej z przewodnikiem oraz na słodki poczęstunek. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi około godziny 17:00. O godzinie 17:30 zapraszamy uczestników na koncert zespołów Eyelids oraz The Branchers, który uświetni zmagania Poszukiwaczy Skarbów w Bistro Szyb Maciej.


Celem gry jest:

Rozbudzenie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania ich „małą ojczyzną” - miejscem zamieszkania, najbliższą okolicą oraz własnym regionem.
Rozpropagowanie obiektów turystki poprzemysłowej funkcjonujących w przestrzeni miasta Zabrze, Śląskiego Szlaku Zabytków Techniki oraz Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (European Route of Industrial Heritage).
Rozpowszechnienie idei zawartej w popularnym powiedzeniu „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie”.
Poszerzenie oraz integracja wiedzy z różnych dziedzin (historia, geografia, język angielski)

Gra przeznaczona jest dla uczniów szkól podstawowych (klasy 6-7), gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 24 Października 2017 r.
W celu wzięcia udziału w grze, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać mailem na adres: sekretariat@miedzynarodowaszkola.eu lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Międzynarodowej Szkoły Podstawowej w Zabrzu, pl. Warszawski 6 II piętro (tel. 508 606 633).

W załączniku udostępniamy regulamin i kartę zgłoszeniową.

Pobierz załącznik.