Aktualności

Data dodania: 20 listopada 2015
Radni miejscy przekonani

Pod ogromnym wrażeniem byli wczoraj tarnogórscy radni, którym po raz pierwszy zaprezentowano najważniejsze elementy wniosku o wpis tarnogórskich podziemi i naziemnych zabytków górniczych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Walory wniosku zaprezentował Zbigniew Pawlak, szef zespołu ds. UNESCO z ramienia Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.

Spotkanie z radnymi odbyło się w ratuszu podczas XIV Sesji Rady Miejskiej. Przez ponad godzinę Zbigniew Pawlak wyjaśniał radnym jak wielką szansę mają Tarnowskie Góry w kontekście wpisu na tę prestiżową listę.

Wiceprzewodniczący SMZT zaczął swoje wystąpienie od ogólnych założeń i kryteriów wpisu, później omówił kwestie związane z unikatowością tarnogórskiej kandydatury na UNESCO. Podkreślił, że wyróżnia ją to, iż obecnie nie ma na Liście światowego dziedzictwa ani jednej kopalni ołowiu, a UNESCO szuka miejsc naprawdę unikatowych. Mocnym atutem, którego świat jeszcze nie chroni jest także grawitacyjny system odwadniania podziemi na stosunkowo płaskim terenie oraz wykorzystanie wody pogórniczej do celów spożywczych.

"Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Myślę, że trudno cokolwiek komentować, gdy otrzymaliśmy tak niesamowite informacje. Z naszej strony deklarujemy chęć ścisłej współpracy w sprawie starań na Listę UNESCO"- komentował na gorąco wystąpienie Zbigniewa Pawlaka, Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Olszewski

Głos zabrał także burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech, który pogratulował stowarzyszeniu za ogrom pracy włożonej w przygotowanie wniosku. Zadeklarował także pomoc w kwestiach związanych z ochroną i przyszłym wykorzystaniem zabytków.

Radny Grzegorz Waloszczyk z inicjatywy Obywatelskiej wyraził chęć współpracy odnośnie obiektów leżących na terenie dzielnicy Bobrowniki Śląskie. Znajdują się tam: Park Kunszt, w okolicy którego założono państwową kopalnię kruszców Fryderyk i uruchomiono pierwszą na Górnym Śląsku maszynę parową oraz Hałda Popłuczkowa, czyli pomarańczowa góra odpadów dolomitowych, która powstała w okresie największego prosperity funkcjonowania kopalni Fryderyk

"27 lat już chodzę po tych podziemiach i jeszcze wszędzie nie byłem" - żartował w czasie wystąpienia Zbigniew Pawlak.
Wiceprzewodniczący SMZT nawiązał tym samym do ogromu tarnogórskich podziemi, których długość szacowana jest na ponad 150 km. Uznaje się, że jest to jeden z największych dostępnych kompleksów podziemnych jeżeli chodzi o górnictwo metali na świecie.

Pawlak zachęcał także rajców, by czynnie zaangażowali się w trudne rozmowy z prywatnymi właścicielami, na których terenie leży kilka obiektów, które znalazły się w finalnej wersji wniosku. Radni obiecali pomóc. Chodzi o przekonanie nieprzekonanych co do UNESCO osób.

W finalnej wersji dokumentu, który razem z załącznikami liczy ok. 700 stron znalazło się 26 obiektów leżących na terenie Tarnowskich Gór i w części Bytomia i gm. Zbrosławice.

W skład dobra wchodzą: podziemia tarnogórskie jako całość, trzy szyby Zabytkowej Kopalni Srebra, szyby składające się na Sztolnię Czarnego Pstrąga, wylot oraz rosza Głębokiej Sztolni Fryderyk, pierwotny rejon założenia kopalni kruszców Fryderyk, Hałda Popłuczkowa, Srebrna Góra wraz z rezerwatem Segiet, łąki pogórnicze przy ul. Wodociągowej w Tarnowskich Górach, Stacja Wodociągowa Staszic wraz z częścią podziemną, Park Miejski, wylot i rosza sztolni Boże Wspomóż i 9 szybów górniczych.

Rajcy poznali także założenia tak zwanego planu CMP (Conservation Management Plan), czyli 5-letniego planu ochrony, zarządzania i przyszłego wykorzystania tych zabytków pod kątem marketingowym.

By opracować spójną koncepcję ochrony i rozwoju turystyki, SMZT zainicjowało powstanie specjalnej grupy roboczej, w skład której weszli przedstawiciele Urzędu Miasta Tarnowskie Góry, Bytomia i Gminy Zbrosławice. Grupa pracuje już pełną parą.

Plan CMP jest na ukończeniu i razem z wnioskiem zostanie przez nasze państwo wysłany pod koniec stycznia do głównej siedziby UNESCO w Paryżu. Decyzję o wpisie poznamy najwcześniej w połowie 2017 roku.

Źródło:  Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej