Aktualności
Data dodania: 5 lipca 2018

ERIH w Zabrzu


Zabrzańska Sztolni Królowa Luiza może zostać punktem kotwicznym Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH). W czwartek 5 lipca rozpoczęło się w Zabrzu posiedzenie Zarządu Szlaku.
Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego (European Route of Industrial Heritage) jest największą siecią turystyczną Europy. Składa się z kilkuset wyjątkowych zabytków techniki dostosowanych do potrzeb turystyki i kultury. Województwo Śląskie, jako zarządca Szlaku Zabytków Techniki, jest członkiem tej międzynarodowej sieci współpracy, a sam Szlak jest jedynym w Europie Środkowo-Wschodniej regionalnym szlakiem na mapie ERIH.
Obiekty o szczególnym znaczeniu historycznym i potencjale turystycznym otrzymują tytuł obiektów kotwicznych. Obecnie w Europie są 102 takie punkty. Wszystkie są dostosowane do potrzeb odwiedzających, ale jednocześnie zachowują swoje walory historyczne i są ważnym świadectwem przemysłowej historii starego kontynentu.
W Polsce jest obecnie 7 punktów kotwicznych, 4 z nich są w województwie śląskim, to:
- Zabytkowa Kopalnia Srebra W Tarnowskich Górach – Obiekt na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO,
- Kopalnia Guido w Zabrzu,
- Muzeum Tyskich Browarów Książęcych,
- Muzeum Browaru Żywiec.
Ponadto tytuł punktu kotwicznego otrzymały:
- Stara Kopalnia w Wałbrzychu,
- Manufaktura w Łodzi,
- Eksplozeum, oddział Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

W czasie obecnego posiedzenia Zarządu ERIH-a rozpatrywane będą aplikacje Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu oraz Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku, które znajduje się w Jaworzynie Śląskiej.
W piątek 6 lipca dowiemy się czy Zabrze będzie pierwszym miastem w Polsce reprezentowanym przez dwa punkty kotwiczne Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego.